Labidostomis subg. Wellschmiedia Warchalowski, 1985