Frontinellina van Helsdingen, 1969

Classification