Limnaecia Stainton, 1851

Limnaecia Stainton, 1851

Synonymy

Limnaecia Stainton, 1851
  • =Limnoecia Meyrick, 1895

  Experts

  ExpertRole
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  associate specialist
  taxonomic specialist
  group coordinator
  associate specialist