Exochomus (Parexochomus) nigromaculatus Goeze, 1777

Exochomus (Parexochomus) nigromaculatus Goeze, 1777

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Ukraine-no data-
Macedonia-no data-
Gibraltar-no data-
Great Britain-no data-
Greece-no data-
Guernsey-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Latvia-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Malta-no data-
Faeroe Islands-no data-
Moldova-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Poland-no data-
Portugal-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Switzerland-no data-
France-no data-
Denmark-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belarus-no data-
Andorra-no data-
Aland Islands-no data-
Czech Republicpresent
Finlandpresent
European Turkeypresent
Estoniapresent
Danish mainlandpresent
Austriapresent
Croatiapresent
Central European Russiapresent
French mainlandpresent
Britain I.present
Bosnia and Herzegovinapresent
Belgiumpresent
Bulgariapresent
Hungarypresent
Germanypresent
Greek mainlandpresent
Italian mainlandpresent
Macedonia, the former Yugoslav Republic ofpresent
Romaniapresent
Slovakiapresent
Sloveniapresent
South European Russiapresent
Spanish mainlandpresent
Swedenpresent
The Netherlandspresent
Vatican Citypresent
Yugoslaviapresent
Albaniapresent

Synonymy

Exochomus (Parexochomus) nigromaculatus Goeze, 1777
  • Coccinella nigromaculatus Goeze, 1777
  • =Coccinella testudinaris Geoffroy, 1785
  • =Coccinella auritus Scriba, 1791
  • =Coccinella humeralis Townson, 1800
  • =Chilocorus rufipes Stephens, 1832
  • =Exochomus (Parexochomus) collaris Küster, 1849
  • =Exochomus (Parexochomus) pyrenaeus Kraatz, 1873

Experts

ExpertRole
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
taxonomic specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
associate specialist
group coordinator