Bracon larvicida Wesmael, 1838

Bracon larvicida Wesmael, 1838

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Malta-no data-
Greece-no data-
Guernsey-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Latvia-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Macedonia-no data-
Moldova-no data-
Gibraltar-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Portugal-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Sweden-no data-
Switzerland-no data-
Ukraine-no data-
Great Britain-no data-
France-no data-
Albania-no data-
Faeroe Islands-no data-
Estonia-no data-
Denmark-no data-
Czech Republic-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belarus-no data-
Andorra-no data-
Aland Islands-no data-
Finland-no data-
Croatiapresent
French mainlandpresent
European Turkeypresent
Belgiumpresent
Central European Russiapresent
Bulgariapresent
Britain I.present
Greek mainlandpresent
Germanypresent
Romaniapresent
Hungarypresent
Italian mainlandpresent
Kriti (Crete)present
Northwest European Russiapresent
Polandpresent
Slovakiapresent
Sloveniapresent
South European Russiapresent
Yugoslaviapresent
Austriapresent

Synonymy

Bracon larvicida Wesmael, 1838
  • Braco larvicida Wesmael, 1838

Experts

ExpertRole
taxonomic specialist
group coordinator

Classification