Barynotus moerens (Fabricius, 1792)

Barynotus moerens (Fabricius, 1792)

Distribution

Distribution Europe and worldwide
Region Status
Vatican City-no data-
Malta-no data-
Greece-no data-
Guernsey-no data-
Iceland-no data-
Ireland-no data-
Isle of Man-no data-
Italy-no data-
Jersey-no data-
Liechtenstein-no data-
Lithuania-no data-
Luxembourg-no data-
Macedonia-no data-
Moldova-no data-
Gibraltar-no data-
Monaco-no data-
Montenegro-no data-
Netherlands-no data-
Norway-no data-
Portugal-no data-
Romania-no data-
Russian Federation-no data-
San Marino-no data-
Serbia-no data-
Slovenia-no data-
Spain-no data-
Svalbard & Jan Mayen Islands-no data-
Great Britain-no data-
France-no data-
Aland Islands-no data-
Denmark-no data-
Croatia-no data-
Bulgaria-no data-
Bosnia-Herzegovina-no data-
Belarus-no data-
Andorra-no data-
Albania-no data-
Faeroe Islands-no data-
Estoniapresent
French mainlandpresent
Finlandpresent
Belgiumpresent
Danish mainlandpresent
Czech Republicpresent
Britain I.present
Hungarypresent
Germanypresent
Slovakiapresent
Latviapresent
Nearctic regionpresent
North European Russiapresent
Polandpresent
Swedenpresent
Switzerlandpresent
The Netherlandspresent
Ukrainepresent
Austriapresent

Synonymy

Barynotus moerens (Fabricius, 1792)
 • Curculio moerens Fabricius, 1792
 • =Curculio elevatus Marsham, 1802
 • =Curculio bohemanni Gyllenhal, 1827
 • =Barynotus bohemanni
 • =Barynotus elevatus
 • =Kissodontus bohemanni
 • =Kissodontus elevatus
 • =Kissodontus moerens
 • =Merionus bohemanni
 • =Merionus elevatus
 • =Merionus moerens

Experts

ExpertRole
associate specialist
associate specialist
associate specialist
taxonomic specialist
group coordinator

Classification